ثبت نام در سایت
نام :
نام و نام خانوادگی را حتما با حروف فارسی وارد کنید.
در صورت عدم وارد کردن نام و نام خانوادگی به صورت فارسی عواقب آن به عهده ی شخص دانشجوست
نام خانوادگی :
جنسیت :
شماره دانشجویی :
در وارد کردن شماره دانشجویی دقت کنید، کد کاربری شما شماره دانشجویی شما خواهد بود.
دانشگاه :
عنوان درس :
عنوان درس را حتما با حروف فارسی وارد کنید.
عنوان درس را دقیقا مطابق با برگه انتخاب واحدتان وارد کنید. برای تایید شدن ثبت نام صحیح وارد کردن نام درس الزامی است.
ایمیل :
به عنوان مثال: Someone@gmail.com
در وارد کردن صحیح ایمیل خود دقت کنید. برای تایید حساب کاربری مورد نیاز است.
شماره تماس (اختیاری) :
رمز عبور :
CAPTCHA code
کد امنیتی :
©2020 HHosseini.net. All Rights Reserved.